PRIVACYBELEID

Privacyinformatie voor gebruikers

ALEXANDER Alexander ADV DOOEL Skopje, st. Filip Vtori Makedonski 19, P.IVA: 4082017520050 (hierna “ALEXANDER”), eigenaar van de website www.sun-today.com (hierna de “site”), geeft hieronder de informatieve privacy overeenkomstig art. 13 van de D. LG’s. 196/2003 (de “Privacycode”), als eigenaar van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers die op de site zijn geregistreerd (hierna de “gebruikers”).

ALEXANDER houdt zoveel mogelijk rekening met het recht op privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Voor informatie met betrekking tot dit privacybeleid kunnen gebruikers op elk moment contact opnemen met ALEXANDER via de contactpersonen vermeld in de volgende paragraaf 5.

  1. Doel van de behandeling

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden door ALEXANDER verwerkt voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Contractuele verplichtingen (art. 24, CO. 1, let. B) van de Privacy Code), of om de algemene voorwaarden van de site te implementeren, die door de gebruiker worden aanvaard tijdens de registratie; Voldoe aan specifieke gebruikersverzoeken. Tenzij u ALEXANDER een specifieke en optionele toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden overeenkomstig paragraaf 2 hieronder, zullen de contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, geslacht, telefoon) worden gebruikt door ALEXANDER om de identiteit van de gebruiker vast te stellen (ook door validatie van het e-mailadres), om zo mogelijke oplichting of misbruik te vermijden, en om alleen om serviceredenen contact op te nemen met de gebruiker.
Administratieve en boekhoudkundige doeleinden (art. 24 CO. 1, let. 1ter) van de Privacy Code), of om activiteiten van organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige aard uit te voeren, zoals interne organisatorische activiteiten en functionele activiteiten aan contractuele en precontractuele verplichtingen nakomen;
Wettelijke verplichtingen (art. 24, CO. 1, let. A) van de privacycode), of om te voldoen aan verplichtingen op grond van de wet, een verordening of Europese wetgeving.
Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor de hierboven vermelde behandelingsdoeleinden is optioneel maar noodzakelijk, aangezien het niet verstrekken van deze gegevens tot gevolg heeft dat de gebruiker zich niet op de site kan abonneren. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het nastreven van de verwerkingsdoeleinden beschreven in deze paragraaf 1 worden aangegeven met een asterisk in het registratieformulier.

In elk geval kan de gebruiker zijn toestemming op elk moment intrekken door een verzoek te richten aan ALEXANDER op de manier die wordt aangegeven in de volgende paragraaf 4. De gebruiker kan zich ook gemakkelijk verzetten tegen verdere promotionele communicatie (per e-mail) door op de betreffende herroepingslink te klikken naar de toestemming intrekken, die aanwezig is in elke promotionele e-mail. Zodra de toestemming is ingetrokken, zal ALEXANDER de gebruiker een e-mail sturen om te bevestigen dat de toestemming is ingetrokken.

ALEXANDER deelt mede dat, als gevolg van de uitoefening van het recht van verzet tegen het verzenden van promotionele communicatie via e-mail, het om technische en operationele redenen (bijv. ) blijft de gebruiker enkele aanvullende reclameboodschappen ontvangen. Mocht de gebruiker na 24 uur na de uitoefening van het recht op verzet nog steeds reclameboodschappen ontvangen, meld het probleem dan aan ALEXANDER via de contactpersonen vermeld in de volgende paragraaf 4.

  1. Verdere verwerkingsdoeleinden: marketing (verzending van reclamemateriaal, directe verkoop en commerciële communicatie)

Met de vrije en optionele toestemming van de gebruiker kunnen sommige persoonlijke gegevens van de gebruiker (naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, geslacht, telefoon) door ALEXANDER ook worden verwerkt voor marketingdoeleinden (directe verkoop, verzending van reclamemateriaal en commerciële communicatie), dat wil zeggen dat ALEXANDER de gebruiker kan contacteren via telefoon (vast en / of mobiel, met geautomatiseerde bel- of communicatiesystemen met en / of zonder tussenkomst van een operator) en / of sms en / of MMS en / of e-mail en / of e-mail om de gebruiker de aankoop van producten en / of diensten voor te stellen die door dezelfde ALEXANDER en / of externe bedrijven worden aangeboden, om aanbiedingen, promoties en zakelijke kansen in te dienen.

De toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor dit doel van behandeling is gratis en optioneel, en in geval van niet-toestemming wordt de mogelijkheid om de site te registreren op geen enkele manier beïnvloed. Zelfs in het geval van toestemming kan de gebruiker deze te allen tijde intrekken door een verzoek in te dienen bij ALEXANDER met de modaliteiten aangegeven in de volgende paragraaf 5. De gebruiker kan zich ook gemakkelijk verzetten tegen verdere promotionele communicatie (per e-mail) door op de desbetreffende te klikken. intrekkingslink om de toestemming in te trekken, die aanwezig is in elke promotionele e-mail. Zodra de toestemming is ingetrokken, zal ALEXANDER de gebruiker een e-mail sturen om te bevestigen dat de toestemming is ingetrokken. Als u uw toestemming voor het verzenden van promotionele communicatie per telefoon wilt intrekken, maar toch promotio wilt ontvangen

e-mail of vice versa, stuur dan een verzoek naar ALEXANDER op de manier die wordt aangegeven in de volgende paragraaf 5.

ALEXANDER deelt mede dat, als gevolg van de uitoefening van het recht van verzet tegen het verzenden van promotionele communicatie via e-mail, het om technische en operationele redenen (bijv. ) blijft de gebruiker enkele aanvullende reclameboodschappen ontvangen. Mocht de gebruiker na 24 uur na de uitoefening van het recht op verzet nog steeds reclameboodschappen ontvangen, meld het probleem dan aan ALEXANDER via de contactpersonen vermeld in de volgende paragraaf 5.

  1. Behandelingsmodaliteiten

De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers zal worden uitgevoerd door middel van handmatige en computertools, met logica die strikt verband houdt met hetzelfde doel en in ieder geval om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

  1. Reikwijdte van communicatie en verspreiding van gegevens

U kunt zich bewust worden van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, de werknemers en / of medewerkers van ALEXANDER die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de persoonlijke gegevens. Dergelijke entiteiten, die formeel door ALEXANDER zijn aangesteld als “personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking”, zullen de gegevens van de gebruiker uitsluitend verwerken voor de doeleinden die in deze verklaring worden vermeld en in overeenstemming met de privacycode.

U kunt ook op de hoogte zijn van uw persoonlijke gegevens door derden die persoonlijke gegevens namens ALEXANDER kunnen verwerken als “externe verwerkers”, zoals, maar niet beperkt tot, leveranciers van computer- en logistieke diensten die functioneel zijn voor de werking van de site, providers van outsourcingdiensten of cloud computing, professionals en consultants, bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van promotionele e-mails namens ALEXANDER. Gebruikers hebben het recht om een ​​lijst op te vragen van alle gegevensverwerkers die door ALEXANDER zijn aangesteld, door een verzoek in te dienen bij ALEXANDER met de modaliteiten aangegeven in de volgende paragraaf 5.

  1. Rechten van de betrokken partijen

Volgens art. 7 van de Privacycode informeert ALEXANDER dat gebruikers het recht hebben om de indicatie (s) van de oorsprong van de persoonsgegevens te verkrijgen; (ii) de doeleinden en modaliteiten van de behandeling; (iii) de logica die wordt toegepast in het geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten; (iv) de identiteit van de eigenaar en de verantwoordelijke personen; (v) De onderwerpen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die ze kunnen leren kennen als managers of verantwoordelijke personen. Belanghebbenden hebben ook recht op: a) actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens; b) het verwijderen, omzetten in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die niet hoeven te worden bewaard in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt; c) de verklaring dat de onder a) en b) bedoelde handelingen ook naar de inhoud zijn gebracht, aan degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij dit vereiste onmogelijk blijkt of de gebruik van middelen die duidelijk niet in verhouding staan ​​tot het beschermde recht. Gebruikers hebben het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: a) om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, zelfs als dit relevant is voor het doel van de verzameling; b) De verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben met het oog op het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen door op de volgende manieren contact op te nemen met ALEXANDER: (i) door een geregistreerde A.R. naar de maatschappelijke zetel van ALEXANDER, (ii) door een e-mail te sturen naar het adres info @ sun-today.com